Меню сайту

Що у нас за вікном

волог.:

тиск:

вітер:

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Відповідно до п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 визначено, що оздоровчий період в дошкільних закладах  триває з 01 червня до 31 серпня.

Методичні рекомендації

щодо організації оздоровлення дітей влітку

 

І ЕТАП   ПІДГОТОВЧИЙ 

Вивчення запитів батьків щодо оздоровлення дітей влітку в умовах дошкільного закладу (анкетування).

Планування роботи на оздоровчий період

 Під час складання плану роботи  на літній період слід дотримуватися загальної структури плану роботи ДНЗ. У ньому висвітлювати:

 

–   завдання роботи дошкільного закладу на літній період (не більше 3-4)

–    методичну роботу з кадрами (засідання педради у серпні, проведення консультацій, практикумів, організація взаємовідвідувань, залучення до створення творчих проектів, самоосвіта);

–    роботу методичного кабінету ( поповнення фондів методичної літератури, фахових періодичних видань, випуск газет, оформлення стендів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду, розробка методичних рекомендацій);

–    вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей влітку (комплексний, тематичний, вибірковий контроль);

–    організаційно-педагогічну роботу (взаємодія із загальноосвітніми навчальними закладами, дитячими бібліотеками, музеями, центрами дозвілля, театрами та іншими установами та закладами, співпраця з батьками вихованців; підготовка та проведення спільних розваг, днів  тижнів здоров’я, екскурсій, спортивного свята до Дня Незалежності України, народознавчих свят, конкурсів для дітей і т.і.);

Здійснювати перспективне та календарне планування освітньої роботи з дітьми на літній період за формою, яка має бути схвалена педагогічною радою ДНЗ (за режимними моментами, тематичними напрямами, лініями розвитку, видами діяльності, тощо). Складаючи план, врахувати специфіку організації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, наявність зведених вікових груп, посилена увага до проведення загартувальних процедур, тощо). Передбачати вихователями у календарних планах освітньої роботи раціональне поєднання ігрової, рухової, пізнавальної, трудової, комунікативно-мовленнєвої, художньої та ін. діяльності дітей. Під час ранкового прийому дітей поступово вводити їх у загальний ритм життя дошкільного закладу.

Доцільно планувати:

індивідуальну роботу (із зазначенням імен вихованців, мети, необхідних матеріалів).

Бесіди на морально-етичні та загально пізнавальні теми з невеликою групою дітей.

Ігрову діяльність (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, рухливі ігри малої і середньої рухливості);

  • Спостереження за об’єктами та явищами довкілля;
  • Трудові доручення і чергування;
  • Роботу з прищеплення культурно-гігієнічних навичок;

Різні види самостійної діяльності дітей (образотворча, художньо-мовленнєва, рухова, тощо).

Накази організаційного змісту

про підготовку та організацію оздоровчого періоду (у квітні);

про затвердження графіків роботи всіх  категорій працівників на літній період (у травні);

про застереження дитячого травматизму в літній період (у травні)

про організацію харчування влітку (у травні).

 

Організація  харчування

 

В оздоровчий період рекомендовано організовувати додатковий сніданок о 10.00 год.,  до якого входять свіжі овочі, фрукти, соки. Як передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у літній оздоровчий період (90 днів) витрати на харчування збільшуються на 10% для придбання свіжих овочів та фруктів.

 

дотримання інтервалів між прийомами їжі;

дотримання санітарних норм харчування;

організація оптимального питного режиму;

 

Профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності

проведення повторного інструктажу з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

створення безпечних умов розвитку, виховання, навчання, оздоровлення дітей.

Акти-дозволи  на використання ігрового та спортивного обладнання майданчиків.

 

ІІ  ЕТАП    ОСНОВНИЙ

Аналіз та контроль за перспективним і календарним плануванням роботи з дітьми влітку

щомісячне погодження перспективних планів задля попередження недоліків у плануванні;

допомога вихователям у плануванні.

Здійснення медико-педагогічного контролю

організація рухового режиму протягом дня;

проведення різних форм роботи  з фізичного виховання;

контроль за дотриманням принципів загартування, використання природних факторів;

контроль за станом здоров’я, нервово-психічним розвитком дітей;

санітарно-просвітницька робота з батьківською громадськістю.

Загальне керівництво і контроль за харчуванням дітей

виконання норм продуктів харчування;

контроль за якістю, термінами реалізації, правилами  збереження продуктів харчування;

своєчасне зняття проб;

використання інвентарю згідно маркування

ведення документації

дотримання режиму харчування.

Контроль і керівництво за безпекою життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей

аналіз змісту, форм виховної роботи з дітьми;

стан, міцність кріплення обладнання на спортивних та ігрових майданчиках;

інтеграція суспільного та родинного виховання з проблем  безпеки життєдіяльності

виконання працівниками інструкції з техніки безпеки.

Психологічні та соціальні аспекти

створення атмосфери захищеності як умови збереження фізичного, психічного здоров’я;

контроль за стилем спілкування педагогів, обслуговуючого персоналу з дітьми;

соціальна адаптація дітей.

Робота з батьками

розгляд заяв про літнє оздоровлення дітей вдома;

залучення батьків до активної участі у різних заходах;

активна робота батьківського комітету.

 

 ІІІ  ЕТАП   ПІДСУМКОВИЙ

Аналіз виконання плану роботи за оздоровчий період

визначення рівня виконання плану;

аналіз недоліків та їх причин;

оцінка результатів роботи в оздоровчий період.

 

Обговорення результатів роботи

на педагогічній раді, загальних зборах колективу, загальних батьківських зборах (узагальнити наказом, протоколом засідання, довідкою.);

висвітлення підсумків роботи в оздоровчий період через засоби масової інформації, на сайтах ДНЗ.

 

Випадкове фото
Вітаємо

Корисні посилання

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
www.soippo.edu.ua

Департамент освіти і науки www.osvita.sm.gov.ua