Пріоритетні завдання
у 2015 – 2016 н.р.

Формування елементарної компетентності з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
-Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку(від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження в соціальне середовище;
-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;
-Забезпечення наступності реалізації завдань духовного. патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

«Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості»

Напрямок роботи дошкільного закладу:
«ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ РОЗВИТОК»

Шляхи забезпечення виконання завдань:
- забезпечення психологічного комфорту, соціальної захищеності педагога та вихованців, позитивної емоційної насиченості життя колективу;
- формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи;
- удосконалення педагогічної майстерності, використання передових інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку;
- взаємодія ДНЗ і родини у вихованні та розвитку дитини дошкільного віку.