На допомогу педагогу 

№ з/п

Назва матеріалу

Ярлик для скачування

 1

Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.


 2

Освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К. Л. 2010, Запоріжжя, 46 ст.

 
 3

Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку/Навчальний посібник - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. — 344 с.

 
 4

Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників/Навчально методичний посібник. - К.: Видавничий Дім «Слово»

 
 5

Лисенко Н.В. Екологичне виховання дітей дошкільного віку/Навчальний посібник. - Львів: Світ. 1994. - 144с.

 
 6

Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі/Підручник для ВНЗ. - К.: Слово, 2008. - 408 с.

 
 7

Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум/Навч. посібник - К.: Вища шк., 2003. - 206с.

 
 8

Євчук К.Е. Організація ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах/Методичні рекомендації, вихователь-методист ДНЗ №2 смт.Муровані Курилівці, 2012р., 54с