Пріоритетні завдання
у 2018 – 2019 н.р.

"Використання розвивальних технологій, спрямованих на комплексний розвиток фізичного, психологічного,розумового, духовного потенціалу дитини дошкільного віку"
-Продовжувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами нарородознавства, акцентуючи увагу на патріотичне виховання  особистості дитини шляхом створення  розвивального середовища

-Розпочати роботу щодо розвитку екологічної компетентності дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідної діяльності через використання різноманітних ігрових, інформаційно-комунікаційних технологій.

-Продовжити роботу із збереження та зміцнення  здоров`я дошкільнят, формування здорового способу життя, формування здорового способу життя, шляхом впровадження в умовах ЗДО фізкультурно-оздоровчої роботи.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

«Формування розвиненої, патріотично налаштованої особистості»

 

Напрямок роботи дошкільного закладу:
«ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ РОЗВИТОК»

Шляхи забезпечення виконання завдань:
- забезпечення психологічного комфорту, соціальної захищеності педагога та вихованців, позитивної емоційної насиченості життя колективу;
- формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи;
- удосконалення педагогічної майстерності, використання передових інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку;
- взаємодія ЗДО і родини у вихованні та розвитку дитини дошкільного віку.