Затверджено

Директор ЗДО «Веселка»

___В.Г.Мащенко

 

 

План заходів

спрямованих на запобігання  та протидію боулінгу в ЗДО «Веселка»

на 2020-2021 навчальний рік

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

 

Нормативно-правове забезпечення

 

 

 

Створеня   та оновлення  нормативно-правової бази щодо забезпечення  запобігання  та протидії булінгу

постійно

Директор ЗДО

 

Надання інформації батькам, педагогам, розгляд на засіданнях виробничих нарад, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидії булінгу

Упродовж року

Директор ЗДО

 

Невідкладне інформування відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу, у разі виявлення

У разі виявлення

Директор ЗДО

 

Робота з педагогами  та колективом

 

 

 

Організація та проведення тематичного тижня «Я маю право»

грудень

Директор ЗДО

 

Консультація «Види та форми боулінгу»

жовтень

Директор ЗДО

вихователі

 

Анкетування педагогів з питання обізнаності з поняттям булінгу

Жовтень

Квітень

 

Директор ЗДО

 

Консультація «Як виявити жорстоке ставлення до дитини в сімї»

грудень

вихователі

 

Проведення круглого столу «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»

січень

Директор ЗДО

 

Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО

Систематично

Директор ЗДО

 

Консультація «Дошкільники  та їх права  і обов’язки»

січень

Директор ЗДО

 

Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу

лютий

Директор ЗДО

 

Робота з дітьми

 

 

 

Психологічне вивчення дітей «групи ризику»

Жовтень-листопад

психолог

 

Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ДНЗ, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій

Протягом навчального року

вихователі

 

Бесіда «Мої права та обов’язки»

грудень

вихователі

 

Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність

грудень

вихователі

 

Корекційно-розвивальні заняття з дітьми старших груп

січень

психолог вихователі

 

Створення морально безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу

Постійно

вихователі

 

Перегляд та обговорення мультфільму «Жив собі чорний кіт»

лютий

вихователі

 

Організація виставки малюнків «Я маю право»

березень

вихователі

 

 

 

 

 

Робота з батьками

 

 

 

Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців

Протягом року

вихователі

 

Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою)

Протягом року

вихователі

 

Робота вихователів з батьками»Чому діти стають жертвами боулінгу»

Протягом року

вихователі

 

Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості

вересень

Громадський інспектор

 

Семінар-практикум «Школа батьківства» (надання допомоги молодим батькам у побудові батьківсько-дитячих стосунків)

жовтень, грудень-лютий

Директор ЗДО

вихователі

 

Складання інформаційних буклетів для батьків (групові батьківські куточки)

вересень

вихователі

 

Консультація: «Правова освіта для маленької дитини»

січень

Директор ЗДО

 

 

Педагогічна година: «Ось так ми живемо. Обговорення інклюзивних цінностей та толерантного відношення»

квітень

Директор ЗДО