Результати моніторингу якості освіти

                   З метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в  Малопавлівському закладі проводилось:

- моніторинг досягнень дітей молодшого дошкільного віку – Херсонська модель (Херсонська академія неперервної освіти); (Таблиця №1)

 

- моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку – кваліметрична модель.( Таблиця №2)

 

Таблиця №1

Результати моніторингового дослідження дітей молодшого дошкільного віку

(за Херсонською моделлю)  за 2020-2021 н.р.(жовтень)

Освітні лінії програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Рівні

Група «Калинка» (5р.ж. )

Група «Сонечко» (4 р.ж.)

Н

С

Д

В

Н

С

Д

В

«Особистість дитини»

11%

67%

22%

0%

40%

60%

0%

0%

«Дитина в соціумі»

11%

67%

22%

0%

20%

80%

0%

0%

«Дитина у природному довкіллі»

11%

78%

11%

0%

20%

80%

0%

0%

«Дитина у світі культури»

11%

56%

22%

11%

20%

80%

0%

0%

«Гра дитини»

0%

78%

22%

0%

20%

80%

0%

0%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

11%

78%

11%

0%

40%

60%

0%

0%

«Мовлення дитини»

0%

90%

11%

0%

60%

40%

0%

0%

Рівень виконання програми в цілому по групах

9%

73%

17%

2%

31%

69%

0%

0%

Примітка: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень, В – високий рівень.

 

Таблиця №2

Узагальнені результати моніторингу основних компетенцій дошкільників  відповідно  до змісту Програми розвитку дитини «Я у Світі» (нова редакція)

 

Засвоєння дітьми дошкільного віку  програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту  на початок 2020/2021 н.р. рівня

(за кваліметричною моделлю) (жовтень)