Результати моніторингу якості освіти

                   З метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в  Малопавлівському закладі проводилось:

- моніторинг досягнень дітей молодшого дошкільного віку – Херсонська модель (Херсонська академія неперервної освіти); (Таблиця №1)

 

- моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку – кваліметрична модель.( Таблиця №2)

 

Таблиця №1

Результати моніторингового дослідження дітей молодшого дошкільного віку

(за Херсонською моделлю)  за 2020-2021 н.р.(травень)

 

Освітні лінії програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Рівні

Група «Калинка» (5р.ж. )

Група «Сонечко» (4 р.ж.)

Н

С

Д

В

Н

С

Д

В

«Особистість дитини»

10%

60%

20%

10%

 

36%

64%

 

«Дитина в соціумі»

 

70%

22%

10%

 

45%

55%

 

«Дитина у природному довкіллі»

11%

90%

10%

 

 

18 %

 82%

 

«Дитина у світі культури»

 

60%

30%

10%

 

18%

82%

 

«Гра дитини»

 

50%

40%

10%

 

18%

82%

 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

10%

60%

20%

10%

 

 

100%

 

«Мовлення дитини»

 

80%

20%

 

 

36%

64 %

 

Рівень виконання програми в цілому по групах

3%

67%

23%

7%

 

24%

76 %

 

Примітка: Н – низький рівень, С – середній рівень, Д – достатній рівень, В – високий рівень.

 

Таблиця №2

Узагальнені результати моніторингу основних компетенцій дошкільників  відповідно  до змісту Програми розвитку дитини «Я у Світі» (нова редакція)

 

Засвоєння дітьми дошкільного віку  програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту  на початок 2020/2021 н.р. рівня

(за кваліметричною моделлю) (травень )