Меню сайту

Що у нас за вікном

волог.:

тиск:

вітер:

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Головними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей є раціональний режим харчування та збалансованість раціону.

Показниками правильної організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах є показни­ки їхнього стану здоров’я (ступінь фізичного розвитку, захворюваність тощо).

При організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах слід керуватися чинними нор­мативно-правовими документами.

У ДНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідальними за організацію хар­чування дітей є засновники (власники), органи управління освіти, керівники дошкільних навчальних закладів, а контроль за організацією харчування покладається на керівника та медичних працівників.

Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню-розкладу і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Він проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність прискладанні меню, контроль заякістю продуктів, дотриманням норм вкладених продуктів і виходом страв, технологією приготування та якістю приготовленої їжі, за її роздачею по групах, до­триманням санітарно-гігієнічного режиму харчоблоку і допоміжних приміщень, веденням документації з харчування, організації харчування по групах, виховання культурно-гігієнічних навичок тощо.

Медичний працівник дошкільного навчального закладу здійснює постійний контроль за:

 • якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, умовами їх
  зберігання та дотриманням термінів реалізації;
 • якістю приготування їжі (технологія приготування, дотримання норм вкладених продуктів, вихід
  страв, смакові якості їжі);
 • роздачею їжі по групах;
 • організацією харчування по групах, вихованням у дітей культурно-гігієнічних навичок;

‘ дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму на харчоблоці й у допоміжних приміщеннях;

 • дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку;
 • своєчасністю проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку.

Медичний працівник щоденно аналізує харчування на фізіологічну повноцінність; один раз на де­сять днів проводить аналіз якості харчування (виконання затвердженого набору продуктів); щомісяця проводить більш глибокий аналіз харчування на збалансованість.

Керівник дошкільного навчального закладу здійснює загальне керівництво організацією харчу­вання, зокрема:

 • контролює роботу працівників (медичних, харчоблоку, комірника), які відповідають за організацію
  харчування;
 • контролює постачання продуктів, дотримання правил їх зберігання і використання, постановку
  роботи на харчоблоці, правильність складання меню-розкладу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог
  при приготуванні та видачі їжі;
 • періодично перевіряє організацію харчування дітей у групах.

Аналіз харчування проводиться щоквартально. Результативність перевірок узагальнюється наказом по дошкільному навчальному закладу.

Періодичність аналізу залежить від конкретного стану харчування у дошкільному навчальному закладі.

Вивчення стану харчування завжди проводиться в присутності працівника, який безпосередньо відповідає за цю роботу в цілому, і кожного працівника, якого стосується організація харчування.

Під час вивчення необхідно здійснювати об’єктивний аналіз роботи, давати правильну оцінку в ці­лому роботі медичних сестер, інших працівників, відповідальних за харчування. Оцінка повинна бути підтверджена фактами.

Успіх вивчення стану організації харчування залежить від підготовки до здійснення перевірки: точності і чіткості поставленої мети, складання плану, ознайомлення з висновками і пропозиціями попередніх вивчень.

Після вивчення питання організації харчування оформлюються відповідні висновки і пропозиції (вони складаються чітко, стисло, в певній логічній послідовності, їхня структура повинна відповідати змісту завдань, які ставилися. Не можна обмежуватись лише поверхневим описом або констатацією фактів).

Головними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей є раціональний режим харчування та збалансованість раціону.

Показниками правильної організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах є показни­ки їхнього стану здоров’я (ступінь фізичного розвитку, захворюваність тощо).

При організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах слід керуватися чинними нор­мативно-правовими документами.

У ДНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідальними за організацію хар­чування дітей є засновники (власники), органи управління освіти, керівники дошкільних навчальних закладів, а контроль за організацією харчування покладається на керівника та медичних працівників.

Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню-розкладу і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Він проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність прискладанні меню, контроль заякістю продуктів, дотриманням норм вкладених продуктів і виходом страв, технологією приготування та якістю приготовленої їжі, за її роздачею по групах, до­триманням санітарно-гігієнічного режиму харчоблоку і допоміжних приміщень, веденням документації з харчування, організації харчування по групах, виховання культурно-гігієнічних навичок тощо.

Медичний працівник дошкільного навчального закладу здійснює постійний контроль за:

 • якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, умовами їх
  зберігання та дотриманням термінів реалізації;
 • якістю приготування їжі (технологія приготування, дотримання норм вкладених продуктів, вихід
  страв, смакові якості їжі);
 • роздачею їжі по групах;
 • організацією харчування по групах, вихованням у дітей культурно-гігієнічних навичок;

‘ дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму на харчоблоці й у допоміжних приміщеннях;

 • дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку;
 • своєчасністю проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку.

Медичний працівник щоденно аналізує харчування на фізіологічну повноцінність; один раз на де­сять днів проводить аналіз якості харчування (виконання затвердженого набору продуктів); щомісяця проводить більш глибокий аналіз харчування на збалансованість.

Керівник дошкільного навчального закладу здійснює загальне керівництво організацією харчу­вання, зокрема:

 • контролює роботу працівників (медичних, харчоблоку, комірника), які відповідають за організацію
  харчування;
 • контролює постачання продуктів, дотримання правил їх зберігання і використання, постановку
  роботи на харчоблоці, правильність складання меню-розкладу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог
  при приготуванні та видачі їжі;
 • періодично перевіряє організацію харчування дітей у групах.

Аналіз харчування проводиться щоквартально. Результативність перевірок узагальнюється наказом по дошкільному навчальному закладу.

Періодичність аналізу залежить від конкретного стану харчування у дошкільному навчальному закладі.

Вивчення стану харчування завжди проводиться в присутності працівника, який безпосередньо відповідає за цю роботу в цілому, і кожного працівника, якого стосується організація харчування.

Під час вивчення необхідно здійснювати об’єктивний аналіз роботи, давати правильну оцінку в ці­лому роботі медичних сестер, інших працівників, відповідальних за харчування. Оцінка повинна бути підтверджена фактами.

Успіх вивчення стану організації харчування залежить від підготовки до здійснення перевірки: точності і чіткості поставленої мети, складання плану, ознайомлення з висновками і пропозиціями попередніх вивчень.

Після вивчення питання організації харчування оформлюються відповідні висновки і пропозиції (вони складаються чітко, стисло, в певній логічній послідовності, їхня структура повинна відповідати змісту завдань, які ставилися. Не можна обмежуватись лише поверхневим описом або констатацією фактів).

Випадкове фото

Корисні посилання