Меню сайту

Що у нас за вікном

волог.:

тиск:

вітер:

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е – таіі: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Додаток до листа МОН
від 27.07. 2022 № 1/8504-22
Методичні рекомендації
про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти
у 2022/2023 навчальному році
Загальні відомості
З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного
стану, питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного
середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості
освітньої діяльності закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) залишаються
пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага
приділяється роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між
усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціальногромадянської компетентності дітей дошкільного віку.
Питання підготовки ЗДО до початку 2022/2023 навчального року,
створення безпечних умов перебування в них дітей і працівників з
урахуванням збройної агресії Російської Федерації (далі – РФ) – одні з
ключових і перебувають на особливому контролі Уряду.
Організація освітнього процесу в ЗДО всіх типів та форм власності
здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про охорону дитинства», Положення про ЗДО, Санітарного
регламенту ЗДО.
Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного
стану регулюються Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також
зазначені в листах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) від
02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період
дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про
зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від
22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної
освіти та захисту прав їх працівників».
Звертаємо увагу, що організовувати освітній процес у закладах
дошкільної освіти у 2022/2023 н. р. слід відповідно до Базового
компонента дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховувати під
час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового
компонента дошкільної освіти».
Через ведення активних бойових дій на території України та у зв’язку
з постійною міграцією населення, зокрема сімей з дітьми, рекомендуємо

здійснювати першочергове зарахування дітей із числа внутрішньопереміщених осіб (далі – ВПО) до ЗДО.
В умовах воєнного стану дуже важливою є партнерська взаємодія між
закладом освіти та місцевими органами управління освітою та органами
виконавчої влади, представниками Державної служби України з
надзвичайних ситуацій і Національної поліції.
Вона дає змогу досягти позитивних результатів у швидкому
вирішенні найактуальніших питань. Доцільно, щоб при цьому всі сторони
партнерства усвідомлювали свою відповідальність за результати співпраці.
Важливо дотримуватись виконання наказу МОН від 27.05.2014 № 648
«Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних
закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством
України» і не вимагати від керівників закладів створення зайвих
документів (приміром, локального документа стратегічного розвитку
закладу, розроблення та проведення моніторингу щодо оцінювання рівня
розвитку дітей відповідно до вимог Стандарту тощо).
Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу.
В умовах воєнного стану зазнала змін і організація роботи ЗДО.
Попри жорстокий збройний наступ РФ ЗДО продовжують надавати дітям
освітні послуги.
Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у
кожному населеному пункті.
Рішення про відновлення діяльності та режим роботи ЗДО ухвалюють
місцеві органи влади та військові адміністрації, які призначають комісії з
обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації освітнього
процесу у новому навчальному році та створення безпечних умов для всіх
його учасників.
МОН розроблено та направлено до керівників обласних, Київської
міської державних адміністрацій, закладів вищої та фахової передвищої
освіти «Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки
закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з
питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності».
Нагадаємо, МОН підготувало інформацію щодо особливостей
організації нового 2022/2023 навчального року та рекомендації
першочергових кроків із підготовки до нього.
ЗДО, які відновлюють діяльність у звичному режимі, мають ретельно
підготуватися до роботи з дітьми.
З метою створення безпечних умов для всіх учасників освітнього
процесу ЗДО пропонуємо запровадити різнотривалий режим роботи ЗДО
(від 2 до 12 годин).
Необхідно вжити, відповідні заходи з посилення безпеки, а саме:

– обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій
на наявність вибухонебезпечних предметів;
– перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності
оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху (за потреби);
– перевірка наявності у кожному закладі освіти планів евакуації та
обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами
води та їжі, спальних місць, засобами захисту, аптечкою тощо);
– проведення тренувань з учасниками освітнього процесу відповідно
до алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої
надзвичайної ситуації;
– проведення з працівниками закладу занять за темами: збереження
життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій, надання
домедичної допомоги;
– інформування батьків про створення безпечних умов для організації
освітнього процесу.
З метою створення безпечних умов перебування у закладах освіти всіх
учасників освітнього процесу під час воєнного стану Державною службою
України з надзвичайних ситуацій розроблено рекомендації щодо
організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту
закладів освіти (лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про
організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»). Зазначені
рекомендації підготовлено з урахуванням вимог законодавства та досвіду
організації захисту населення в умовах відбиття збройної агресії РФ.
Освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в нових
соціальних умовах воєнного стану, має бути не лише безпечним, а й
інформативним, цікавим, змістовним, стимулювати когнітивний,
емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей.
Облаштування внутрішнього простору приміщень укриттів має бути
комфортним, містити все необхідне обладнання для організації освітнього
процесу. Рекомендуємо облаштувати в укриттях різні ігрові осередки
(куточок творчості, читання, тощо).
З метою залучення дітей до різних видів діяльності педагогічному
колективу необхідно заздалегідь спланувати змістовий контент роботи, що
відвертатиме увагу дітей від хвилювань, страхів та сприятиме зниженню
тривожності. Доцільно використовувати технічні засоби навчання,
дидактичні, настільно-друковані ігри, різні види театрів, шашки, шахи,
залучати дітей до малювання та поробок з паперу, природного матеріалу
тощо.
З метою мінімізації та запобігання виникненню посттравматичного
синдрому рекомендуємо під час перебування дітей в укриттях здійснювати
їх психологічний супровід.

Щодо психологічного супроводу всіх учасників освітнього
процесу.
Сьогодні, в умовах війни, педагогу необхідно володіти
елементарними навичками подолання тривожності, нападів панічної атаки,
вміти переспрямувати увагу конкретної дитини, або дітей на позитивні
явища, зацікавити їх, знайти способи піднесення їхнього настрою, знати
елементарні способи розслаблення дитини у стані нервового напруження.
На допомогу педагогічним працівникам ЗДО у контексті роботи з
подолання кризових ситуацій та ліквідації їх наслідків в освітньому
середовищі рекомендуємо Пам’ятку для керівників закладів освіти.
Для педагогічних працівників, як і для батьків вихованців,
надзвичайно важливо володіти елементарними навичками самодопомоги,
психологічної допомоги дитині/дорослому у стані стресу. У цьому
контексті радимо переглянути Цикл вебінарів за підтримки дитячого
фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією
«ЛаСтрада-Україна»
Рекомендуємо працівникам ЗДО пройти безоплатний курс
підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам
освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій».
Щодо формування соціально-громадянської компетентності дітей
дошкільного віку.
Звертаємо особливу увагу, що одним із провідних напрямів діяльності
ЗДО у 2022/2023 н. р. є формування соціально-громадянської
компетентності дітей дошкільного віку. Важливо консолідувати зусилля
педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як
основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей
позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина
своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого
народу, його історії, традицій, культури.
Зміст сучасного патріотичного виховання старших дошкільників має
бути збагачений категоріями особистісної та національної гідності,
реальності сприйняття соціального сучасного життя – входження в яке є
неодмінною умовою соціалізації дитини, життєвого досвіду, що стає
надбанням особистості та актуалізує стан постійної готовності до безпеки,
милосердя та практики підтримки життя, що, в цілому, характеризує
гуманістично орієнтовану поведінку дитини.
Звертаємо увагу, що у роботі ЗДО педагоги мають право обирати
програми, рекомендовані МОН, згідно з переліком навчальної літератури.
За результатами онлайн-опитування щодо програмно-методичного
забезпечення ЗДО, проведеного з 07.07.2022 до 14.07.2022 серед 2506

респондентів з числа педагогічних працівників ЗДО, було встановлено
наступне.
77 % респондентів зазначили, що для якісної організації освітнього
процесу варто використовувати одну комплексну та кілька парціальних
програм. Водночас, 21,5 % зауважили, що достатньо однієї комплексної
програми, а 1,5 % висловили власну думку.
Під час вибору програми практики найчастіше звертають увагу на
наявність методичного забезпечення (77,8 % респондентів) та зміст
програми (57,4 %).
За висновками респондентів сучасне методичне забезпечення має
враховувати особливості Стандарту і потреби держави та суспільства, а
також будуватися за принципами наступності й перспективності.
Враховуючи зазначене вище, рекомендуємо адміністрації ЗДО
систематично інформувати педагогічних працівників про чинні програми
(комплексні та парціальні) та враховувати їхню думку під час організації
освітнього процесу.
Для більш детального ознайомлення з програмами радимо
переглянути вебінари про чинні комплексні програми та долучитися до
участі у Всеукраїнському онлайн-марафоні «Реалізація змісту Державного
стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах».
Щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку.
Враховуючи результати основного етапу польового дослідження
оцінки якості освітнього процесу в ЗДО за методикою ECERS-3, для
якісного та дієвого планування роботи радимо проаналізувати освітню
діяльність закладу з урахуванням чинників, які забезпечують якість
освітнього процесу; виокремлюють її сильні сторони, що відповідають
сучасним світовим тенденціям; висвітлюють слабкі сторони та ризики;
визначають ресурсний потенціал і перспективи подальшого розвитку.
Важливий показник якості освітнього процесу в ЗДО – створення
сучасного універсального дизайну, що робить його доступним, безпечним,
розвивальним, орієнтованим на особистісний розвиток дитини задля
реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії. У цьому аспекті
пріоритетності набувають варіативні моделі організації освітнього процесу
із застосуванням сучасних технологій, освітніх програм, послуг,
предметно-ігрового обладнання.
Вагоме значення має дизайн оточуючого середовища. Тому вкрай
важливо, щоб у вікових групах було достатньо простору для організації
різних видів діяльності та вільної гри. Однією з умов, що впливає на
забезпечення якості освіти, є зонування групового простору на гамірні та
тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами.
Одним із складників освітнього процесу ЗДО є візуальне оформлення
простору, пов’язане зі світлинами дітей, їхніми мистецькими роботами,

матеріалами, що відповідають тематиці дня/тижня, індивідуальним
інтересам тощо. Застосування пропонованих матеріалів сприятиме
формуванню в дітей мотивації до вивчення теми дня/тижня, збагаченню
їхнього словника, закріпленню знань та умінь, отриманих під час
активностей, розвитку дитячої творчості. Практичну значущість мають
розробки педагогів щодо облаштування «Стіни, що говорять», локації
«Диво-рученята», де представлені роботи дітей за темами: «Коло друзів»,
«Родина» тощо.
Беззаперечно важливою складовою є мовлення дітей для розвитку їх
пізнавальних процесів, свідомості, формування загальної картини світу,
здатності до регуляції поведінки й діяльності.
Світова практика для оцінки мовлення та грамотності дошкільнят
визначає наступні параметри: допомога дітям у розширенні словника,
заохочення дітей до мовлення, використання персоналом книжок у роботі
з дітьми, заохочення дітей до користування книжками та знайомство з
друкованим текстом. Водночас наголошуємо, що зазначені параметри, які
пов’язані з книжкою, є більш продуктивними для очікуваних результатів
мовленнєвого розвитку, оскільки вони безпосередньо виступають умовою
для пізнавальної, дослідницької діяльності, розвитку самодіяльних
сюжетно-рольових та театралізованих ігор дітей.
Окрім того, зміна акценту з питань оволодіння грамотою як процесу
читання та письма на процес заохочення дітей до користування книгами
знімає невиправдані вимоги батьків до вихователів щодо навчання дітей
грамоти і спрямовує це завдання у початкову школу, тим самим
демонструючи врахування вікових особливостей дітей дошкільного віку та
зберігаючи потенціал психологічних ресурсів для більш відповідних віку
завдань.
Водночас має місце проведення просвітницької роботи з
налаштування педагогічних працівників на самоосвіту і саморозвиток з
метою покращення якості освітнього процесу через вдосконалення
особистого мовленнєвого розвитку, опанування сучасних технологій
використання книжки та опрацювання літературного твору в освітньому
процесі, через додаткове навчання педагогів особливостей мовленнєвої
роботи з дітьми, особливо з тими, які мають особливі освітні потреби.
Окрім того, радимо враховувати вітчизняну практику класифікації
різних видів діяльності, притаманних періоду дошкільного дитинства. Це –
рухова, ігрова, комунікативна, мовленнєва, здоров’язбережувальна,
мистецько-творча (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів,
танці, гра на музичних інструментах), пізнавально-дослідницька,
господарчо-побутова діяльність. Дана практика організації видів
діяльності враховує вікові особливості дітей та демонструє освітні
завдання, формує системні професійні знання педагогів щодо підтримки та
розвитку в дитини творчих, самостійних, якісно нових характеристик.

Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку. Саме під час гри
малюки швидко у доступній формі оволодівають знаннями та уявленнями
про оточуючий світ, вчаться використовувати їх на практиці і проявляють
свою самостійність. Ігрова компетентність – це здатність дитини до
вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в
якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань
та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті
дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в
узагальненій формі.
В основу сучасної класифікації ігор, розробленої вітчизняними
дидактами, покладено такий критерій, як ступінь активності та свободи
дитини в організації ігрової діяльності.
Перша група ігор: самодіяльні вільні ігри (ігри-експериментування,
сюжетно-відображувальні, сюжетно-рольові, режисерські, театралізовані).
Друга група: ігри, що організовані за ініціативою дорослих з метою
навчання (сюжетно-дидактичні, дидактичні (словесні, з іграшками,
настільно-друковані), рухливі, конструктивно-будівельні) або з метою
організації дозвілля (інтелектуальні, карнавальні, обрядові, драматизації,
хороводи, ігри-естафети).
Педагогічним працівникам необхідно створити умови для повноцінної
участі дитини в усіх видах ігор (як самостійних, так і ініційованих
дорослим), що забезпечує «запуск» механізмів вільної самодіяльної
творчої гри, під час якої розквітає самостійність, ініціативність,
креативність, свобода вибору та життєві цінності дитини.
Під час проведення творчої гри дорослому слід розмовляти з дітьми,
долучатися до гри через другорядні ролі, не беручи при цьому на себе
провідну роль, обговорювати ролі, заохочувати до нових сюжетних ліній,
спираючись на нещодавно отримані враження від екскурсій, знайомства з
людьми різних професій тощо.
Рекомендуємо поступово вводити у рольові ігри елементи друкованих
текстів, цифри, що є надзвичайно значущим для опанування дітьми
елементарних математичних залежностей і відношень: в обговоренні
цінників у меню, при вході в кафе або купівлі продуктів у супермаркеті,
вимірюванні відрізу тканини кравцем для пошиття лялькового одягу.
Доцільно інтегрувати ігрову діяльність з усіма іншими видами, зокрема,
дослідницькою. Радимо мотивувати дітей під час вільної гри або групових
занять самостійно користуватися допоміжними матеріалами.
Окрім того, рекомендуємо здійснювати позитивну взаємодію з дітьми
під час вільної гри, що передбачає відсутність надмірної ініціативи, опіки
(не грати за дітей, не створювати замість них ігровий простір), бути
готовим не лише прийняти дітей у свою діяльність, а й відгукнутися на
їхню ігрову пропозицію, створювати безпечний процес партнерства,

підтримки інтересів та ігрових дій, давати своєчасні репліки і питання, які
допомагають дітям зорієнтуватися та направити свої дії.
Більшість часу впровадження освітнього процесу має відбуватись
індивідуалізовано і полягати у забезпеченні вихователем індивідуальної
зони творчого розвитку дитини, що дозволяє їй на кожному етапі
створювати освітню продукцію, спираючись на свої індивідуальні якості
та здібності. Під час періодів вільної гри дітям необхідно забезпечувати
вільний доступ до великої кількості матеріалів, іграшок та обладнання, яке
вони можуть використовувати на власний розсуд.
Також необхідно більше уваги приділяти впродовж дня
індивідуальним формам взаємодії дітей, стимулювати та мотивувати
спілкування дітей одне з одним, допомагати висловлюватися та
коментувати свою діяльність, розвивати розумові навички та ініціативи.
Отже, характеристика різних видів діяльності дітей дошкільного віку,
які традиційні для українського дошкілля та відображені у вимогах
Стандарту, є продуктивними з доведеною ефективністю. Вони спрямовані
на досягнення освітніх результатів (компетентностей) з урахуванням
вікових особливостей дошкільників, забезпечують неперервність здобуття
освіти впродовж життя та реалізують принцип наступності між
дошкільною освітою та Новою українською школою.
Усі рекомендації і висновки з питань проведення навчальнопізнавальної діяльності зводяться до інтеграції різних видів діяльності та
зміни форм організації дітей у малих підгрупах та індивідуально.
Педагог залишається центральною фігурою, що забезпечує якість
освіти в дошкільному закладі.
Професійна підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми
дошкільного віку передбачає не тільки формування відповідних знань, а,
головне, формування особистісних якостей, які демонструють
пластичність і мобільність професійних дій, здатність до збільшення
різних варіантів запитань, які забезпечують активність дітей. Важливо
формувати у педагогів ЗДО нові навички та цінності, які стосуватимуться
переходу від фронтальних форм роботи педагогічних працівників з дітьми
до можливості вільного вибору дітьми видів діяльності, залучення
спеціалістів до діяльності дітей в осередках групи чи на прогулянкових
майданчиках для спокійного і невимушеного плину дитячого життя. Це
спрямовує зусилля педагогічних працівників на формування відповідних
професійних компетентностей, які затверджено у професійних стандартах,
та визначають вимоги щодо підвищення рівня підготовки фахівців для
освітнього сектору «Дошкільна освіта» в закладах вищої освіти з
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників через
збагачення досвіду організації різних видів навчально-пізнавальної
діяльності з дітьми в малих групах та індивідуально. Вони демонструють
сформованість у педагогів особистісної мобільності, оперативності,

креативності у виборі форм та методів роботи залежно від ситуативних
освітніх завдань.
Щодо реалізації освітнього процесу в ЗДО з використанням
дистанційної форми здобуття освіти.
В умовах сьогодення організація освітнього процесу повинна
відбуватися з урахуванням безпекової ситуації за допомогою очної,
дистанційної або змішаної форми роботи.
У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі
слід звернути особливу увагу на такі аспекти:
– організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної
роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;
– забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до
інтернету;
– організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх
учасників освітнього процесу;
– систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього
та дошкільного віку.
Бажано використовувати синхронне і асинхронне навчання.
Синхронне навчання – це процес, коли відбувається онлайн-заняття, а
асинхронне – коли вихователь записує відеозаняття або записує,
наприклад, мотиваційне відео і передає його батькам для самостійного
опрацювання дітьми. Якщо дитина не може самостійно опрацювати
наданий матеріал, то батьки опрацьовують його разом із дитиною .
В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього
процесу батьки мають стати партнерами педагогічних працівників. Тобто
перша робота має здійснюватися саме з ними, а вже далі з їхніми дітьми.
Особливу увагу треба звернути на організацію дистанційної освіти
дітей з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП).
Рекомендуємо здійснити перехід від прямої моделі надання освітніх
послуг до тренерську: вихователь переважно консультує батьків дитини з
ООП щодо того, як її розвивати, як правильно заспокоїти, як впоратися з
агресією чи істерикою тощо.
Педагог безпосередньо не має контакту з дитиною з ООП, але через
батьків може продовжити її розвиток та освіту.
Рекомендуємо використовувати у роботі матеріали, розміщенні на
сайті МОН:
– рубрику «Сучасне дошклілля під крилами захисту»;
– платформу розвитку дошкільнят «НУМО»;
– поради з надання першої психологічної допомоги людям, які
пережили кризову подію;
– поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових
ситуаціях»;

– інформаційний комікс для дітей «Поради від захисника України»;
– хрестоматію для дітей дошкільного віку «Моя країна – Україна» з
національно-патріотичного виховання.
Щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами.
В умовах воєнного стану значна кількість дітей з ООП була
тимчасово переміщена до інших регіонів України. Наразі в жодному
куточку України внаслідок збройної агресії РФ діти з ООП не почуваються
в безпеці через відсутність належних умов для здобуття освіти. Також,
збільшилося навантаження на батьків і заклади, які частково виконують
функцію прихистку для внутрішньо переміщених осіб.
З метою забезпечення права осіб з ООП на здобуття освіти в умовах
воєнного стану Кабінетом Міністрів України було внесено низку змін до
нормативно-правових актів, які регулюють організацію освітнього процесу
для таких дітей. Листом МОН від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо
забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами» надано
роз’яснення про зазначені вище зміни, з урахуванням яких має
здійснюватися організація освіти дітей з ООП у новому навчальному році.
Крім того, про нові умови організації освітнього процесу для дітей з
ООП, які навчаються в інклюзивних групах, у період воєнного стану
викладено у Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього
процесу в закладах дошкільної освіти в літній період.
Однак, зважаючи на значну кількість звернень, що надходять до
Міністерства освіти і науки України, необхідно акцентувати увагу на
окремих моментах. Зокрема, відповідно до пункту 2 Порядку організації
діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня
2019 р. № 530 (далі – Порядок), на підставі заяви одного з батьків (інших
законних представників) дитини з ООП та висновку про комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивноресурсним центром (далі – ІРЦ), керівник ЗДО утворює інклюзивну групу
та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки,
рекомендованого ІРЦ.
Рівні надання підтримки в освітньому процесі дітям з ООП в ЗДО,
критерії їх визначення та умови їх забезпечення встановлюються
відповідно до додатка 2 до Порядку. Рівні підтримки залежать від потреби
дитини, а не від її порушення/ розладу/діагнозу.
Звертаємо увагу, що визначення рівня підтримки фахівцями ІРЦ,
зазначеного у висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку особи, здійснюється для всіх осіб, які проходять таку оцінку.

Водночас надання підтримки відповідно до визначеного рівня
відбувається тільки тоді, коли особа з ООП здобуває освіту в інклюзивній
групі закладу дошкільної освіти.
Дітям дошкільного віку, у яких під час навчання в ЗДО виявлено
труднощі (їх помітив вихователь, вони незначні і закладу вистачить
власних зусиль для їх подолання), за рішенням закладу може надаватись
підтримка першого рівня. Для цього, за письмовою заявою батьків або
інших законних представників дитини, керівник закладу створює команду
психолого-педагогічного супроводу, яка визначає обсяг такої підтримки.
Якщо ж зусиль ЗДО буде недостатньо і дитині потрібна буде спеціальна
допомога, заклад рекомендує батькам звернутись до ІРЦ для проведення
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (пункт 6
Порядку).
Також пунктом 6 Порядку передбачено, що на підставі рішення
команди психолого-педагогічного супроводу, зафіксованого у протоколі
про потребу підтримки першого рівня, складається індивідуальна програма
розвитку.
Вивчення наявних компетенцій у здобувачів дошкільної освіти, що
реалізується на рівні закладу освіти, здійснюється командою психологопедагогічного супроводу та передбачає аналіз здатності особи навчатися, її
поведінку в колективі, спостереження за психоемоційним станом дитини
та проявами девіантної поведінки.
Перший рівень підтримки – це перший крок до інклюзивного
навчання. Діти, яким надається підтримка першого рівня не являються
такими, що перебувають на інклюзивному навчанні (додаткове
фінансування не передбачається, інклюзивна група не створюється).
У випадках же з ІІ по V рівнів підтримки завжди створюється
інклюзивна група і забезпечуються певні умови інклюзивного навчання.
На допомогу фахівцям ІРЦ, керівникам та педагогічним працівникам
ЗДО, МОН та Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в
Україні розроблено Методичні рекомендації щодо визначення освітніх
труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист
МОН від 08.06.22 № 4/1196-22), у яких прописано:
– алгоритм визначення категорій освітніх труднощів у дітей з ООП
раннього й дошкільного віку та порядок забезпечення їх підтримки в
закладі дошкільної освіти;
– маркери для визначення освітніх труднощів (рівнів) у дітей
раннього віку (2-3 років) та дошкільного віку (3-6 років);
– опитувальник для визначення І рівня підтримки здобувача
дошкільної освіти;
– діагностичний мінімум для визначення рівнів підтримки у дітей
раннього віку (2-3 років) та дошкільного віку (3-6 років);

– картки досягнень дошкільників та інші матеріали, які стануть у
нагоді не лише педагогічним працівникам, але й батькам.
Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу дітей з
ООП забезпечує асистент вихователя, посадові обов’язки якого
визначаються його посадовою інструкцією, що затверджується керівником
закладу освіти відповідно до вимог законодавства. Фінансування
(відповідно до додатку 1 Порядку), починаючи з другого рівня, передбачає
оплату послуг асистента вихователя.
Звертаємо увагу на недопущення примусового звільнення асистентів
вихователів, скорочення їх посад. Неприпустимим є здійснення тиску на
батьків дітей з ООП та відмова в організації інклюзивного навчання,
примушування їх змінити заклад освіти, форму чи вид здобуття освіти.
Нагадуємо, що відповідно до пункту другого статті 55 Закону України
«Про освіту» батьки (інші законні представники) дитини можуть обирати
заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної
освіти.
Відповідно до пункту 9 Порядку за рекомендаціями ІРЦ та письмовою
заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини ЗДО
забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП.
Допуск асистента дитини до ЗДО здійснюється відповідно до наказу
МОН від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента
учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог
до нього», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2022
року за №73/37409.
Щодо зарахування дітей до спеціальної групи/закладу дошкільної
освіти, то необхідно зазначити, що відповідно до пункту 32 Положення
про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Положення про ІРЦ),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017
р. № 545, у разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності в особи особливих
освітніх потреб висновок про комплексну оцінку розвитку особи є
підставою для зарахування до спеціальних груп (з урахуванням
особливостей розвитку особи).
Звертаємо увагу, що під час організації освітнього процесу в
спеціальній групі/закладі не враховуються рівні підтримки, передбачені
для організації інклюзивного навчання.
Окрім того, змінами до пункту 34 Положення про ІРЦ розширено
перелік підстав для проведення повторної комплексної оцінки, зокрема:
– за ініціативи батьків (інших законних представників) особи з
особливими освітніми потребами;
– за ініціативи особи, що подавала заяву відповідно до частини
четвертої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» з метою проведення моніторингу розвитку
особи, але не частіше ніж раз на рік;

– рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з
особливими освітніми потребами закладу освіти або фахівців інклюзивноресурсних центрів з метою проведення моніторингу розвитку особи (за
згодою батьків).
Положенням про ІРЦ передбачено розширення переліку осіб, які
можуть подавати заяву до ІРЦ на проведення комплексної оцінки, в тому
числі повторної, отримувати висновок про комплексну оцінку, звертатися
та отримувати консультації фахівців ІРЦ, а саме додалися особи, які
визначені частиною четвертою статті 4 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Особливо вразливими до страшних подій, що відбуваються в Україні
внаслідок збройної агресії РФ, є діти з порушеннями інтелектуального
розвитку.
Слід пам’ятати, що такі діти мають обмежені можливості пізнавальної
діяльності, тому не можуть швидко та правильно реагувати та обробляти
інформацію з навколишнього середовища. Через це важливо надавати
таким дітям необхідну підтримку та допомогу, враховуючи максимально
їхні інтелектуальні можливості, щоб мінімізувати у них наслідки
психологічної травми.
На сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України розміщено пам’ятки рекомендаційного
характеру для підтримки та екстреної допомоги дітям з ООП, які містять
певний алгоритм дій при стресі чи інших нервово-психічних розладах у
дітей.
Щодо атестації педагогічних кадрів.
Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про
дошкільну освіту» (далі – Закон), педагогічний працівник закладу
дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу
педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну
кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та
якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати
професійні обов’язки.
Типове положення про атестацію педагогічних працівників,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010
№ 930 (далі – Типове положення), передбачає можливість присвоєння
кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають
відповідної педагогічної освіти, але мають вищу педагогічну або іншу
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового
положення, при цьому, обов’язковою умовою має бути наявність у
педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження
курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

Зважаючи на зміни у Законі, якими скасовано обов’язкову відповідну
педагогічну освіту для педагогічних працівників ЗДО, вихователь, який
має вищу освіту зі ступенем спеціаліст, магістр, може атестуватися із
встановленням кваліфікаційних категорій.
Пунктом 4.7 Типового положення передбачено, що присвоєння
кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється
послідовно, крім випадків, зазначених у пункті 4.8.
Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти, й
працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання
відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу
роботи на педагогічній посаді не менше двох років; «спеціаліст першої
категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше
восьми років.
Критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій є відповідність
працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3-4.6 Типового положення.
Відповідно до пунктів 5.3-5.4 Типового положення педагогічне звання
«старший вихователь» може присвоюватися педагогічним працівникам, які
мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або
«спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в
роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід,
беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу
іншим педагогічним працівникам.
Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу
педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання
«вихователь-методист» (для музичних керівників, інструкторів з
фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший
вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8
років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.
Згідно з пунктом 1.9. Типового положення педагог має право на
проходження позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної
категорії, що може проводитися не раніш, як через два роки після
присвоєння попередньої (наприклад, педагог пройшов атестацію у 2021
році, то писати заяву повинен до 10 жовтня 2022 з атестацією у березні –
квітні 2023 року).
Відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними
працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до
іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі,
зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та
педагогічні звання до наступної атестації. Керівник закладу має право
прийняти на посаду вихователя ЗДО працівника з вищою педагогічною
освітою та зберегти йому присвоєну раніше кваліфікаційну категорію
(тарифний розряд).

Звертаємо увагу, що адміністрація ЗДО повинна бути зацікавлена у
підвищенні фахової майстерності педагогічних працівників та їх
успішному проходженню атестації.
Застерігаємо щодо неправомірних дій керівників закладів про вимогу
здобуття педагогом другої вищої педагогічної освіти (відповідної) та
вчинення перешкод для підвищення кваліфікаційної категорії та
присвоєння педагогічного звання.
Щодо діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників.
Основним завданням діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників (далі – ЦПРПП) є передусім сприяння
професійному розвитку, психологічна підтримка й консультування
педагогічних працівників.
Рекомендуємо ЦПРПП систематично здійснювати інформаційну та
роз’яснювальну роботу, надавати консультаційну допомогу, підтримку
щодо планування й розроблення траєкторії професійного розвитку
педагогічних працівників, надавати їм організаційно-методичні послуги у
питаннях впровадження провідних технологій в освітній процес,
розроблення документів ЗДО, використання інноваційних підходів у
просвітницькій діяльності.
Розв’язати найскладніші питання, з якими стикаються педагоги
дошкілля, можна завдяки об’єднанню педагогічних працівників для
навчання, обміну досвідом і колегіального вибудовування траєкторії
професійних дій.
Щодо організації роботи з батьками.
Налагодження комунікації з усіма учасниками освітнього процесу
одне з пріоритетних завдань закладу під час дії правового режиму
воєнного стану.
Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою
передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є
партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом.
ЗДО за допомогою сайту може організувати взаємодію всіх учасників
освітнього процесу, створити віртуальну бібліотеку, своєрідний банк
освітніх ресурсів, постійно оновлювати і поповнювати інформаційне
наповнення сайту, використовувати ресурси онлайн-освіти, забезпечити
залучення тимчасово переміщених дітей та їхніх сімей до різних програм з
дошкільної освіти.
Оскільки форма організації освітнього процесу у ЗДО залежить від
безпекової ситуації у кожному регіоні, комунікація має здійснюватися з
урахуванням локації дітей (удома, у бомбосховищі, в умовах зовнішньої
або внутрішньої міграції, у закладі дошкільної освіти, з батьками,
вихователями, опікунами, волонтерами тощо) і орієнтуватися на
виконання різних завдань, як-от:
– інформування сімей, що евакуйовані з небезпечних територій і
можуть долучитися до освітнього процесу за місцем тимчасового
проживання;
– надання інформації щодо можливості використання приватних
освітніх платформ із безкоштовним доступом до освітніх послуг з метою
залучення дітей до освітнього процесу;
– сприяння тимчасовому долученню дітей до освітнього процесу в
ЗДО в зарубіжних країнах на період воєнних дій,
– організація індивідуальних консультацій із фахівцями (практичними
психологами, психотерапевтами, медичними працівниками, юристами та
ін.);
– психологічний супровід дітей та їхніх батьків у кризовому стані (в
умовах евакуації, під час перебування у бомбосховищах, у медичних
закладах, прихистках, під час перетину кордону тощо).
Задля забезпечення ефективності комунікації з батьками,
вихователями й усіма задіяними в освітньому процесі, рекомендовано
обрати оптимальні для виконання кожного конкретного завдання канали
комунікації.
У складних умовах корисними можуть бути сервіси та інструменти
комунікації в онлайн-режимі, а саме:
– розміщення на сайті ЗДО рекомендацій для батьків щодо роботи з
дітьми, відповідно до їхнього віку;
– створення спільнот із батьками, вихователями, психологами, тощо
в соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsAppта з використанням
електронних платформ Zoom, GoogleMeet, GoogleClassroom, Microsoft
Teams з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних
послуг тощо.
Щодо особливостей організації харчування в ЗДО.
Організація харчування у ЗДО здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) з дотриманням
норм харчування, вимог санітарного законодавства, законодавства про
безпечність та окремих показників якості харчових продуктів.
Засновник та директор ЗДО можуть вибрати найефективнішу модель
організації харчування: постачальником харчових продуктів та/або послуг
з харчування (кейтеринг або аутсорсинг), або приготування їжі власними
силами закладу.
У ЗДО кейтеринг застосовується в разі відсутності харчоблоку, а
також, як виняток.
 Організація кейтерингу допускається на час проведення ремонтних
робіт (реконструкції, капітального ремонту тощо) харчоблоку закладу та
ремонту чи придбання технологічного обладнання, що використовується
на харчоблоці такого закладу.
Дозволяється перебування дітей у ЗДО без організації харчування
упродовж терміну до чотирьох годин.
При цьому, радимо забезпечити кількаденний запас продуктів
тривалого зберігання. Також необхідно подбати про запас продуктів для
дітей з особливими дієтичними потребами.
Рекомендований перелік: свіжі фрукти; сушені фрукти, ягоди; хлібці;
борошняні кулінарні вироби, печиво з вмістом цукрів не більше 5 грамів
на 100 грамів печива; пастеризовані соки; пастеризоване молоко; молоко
безлактозне або рослинні напої; батончики: білкові, злакові, фруктові; чай.
Кроки безпеки: не використовуйте продукти, у якості яких
сумніваєтеся (пам’ятайте: за відсутності електропостачання продукти, що
зберігаються за низьких температур у холодильнику, можуть стати
небезпечними); зберігайте їжу в закритих контейнерах; тримайте в чистоті
посуд для приготування та споживання їжі; не споживайте їжу, яка була
забруднена, а також ту, що перебувала за кімнатної температури протягом
двох годин або більше, має незвичний запах, колір або текстуру;
використовуйте кип’ячену або бутильовану питну воду.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти (Академії неперервної освіти)

Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році

Надсилаємо інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році».

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, керівників та педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

Додаток: на 9 арк.

Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411

Інструктивно-методичні рекомендації
«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти
у 2020/2021 навчальному році»

Організація діяльності закладів дошкільної освіти (далі — ЗДО) у 2020/2021 навчальному році залежатиме від епідемічної ситуації у конкретному регіоні. Рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись діяльність закладів, ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

За сприятливої епідемічної ситуації у регіоні та відповідного рішення зазначеної комісії, ЗДО працюють у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників. За створення таких умов відповідають засновники та керівники ЗДО.

Із керівними принципами та заходами щодо безпечного відновлення роботи та функціонування ЗДО, а також розвитку дітей та підтримки працівників можна ознайомитися в постанові Г оловного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУІР-19».

Зауважимо, що враховуючи епідемічний стан у країні, має бути обов’язково запланована робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. Для організації якісної діяльності ЗДО рекомендуємо засновникам привести штатні розписи ЗДО у відповідність до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055. Зокрема, ввести у штатні розписи посади сестри медичної, практичного психолога.

З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку варто здійснювати організацію простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Організація осередків діяльності дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення (детальніше на сайті ДУ «Український інститут розвитку освіти»).

Закон України «Про освіту» надав усім закладам освіти автономію у виборі основних пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу, орієнтуючись на детальний та конструктивний аналіз результатів освітньої діяльності в минулому навчальному році. Освітня діяльність ЗДО здійснюється на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

При плануванні роботи на новий навчальний рік ЗДО самостійно визначають завдання з урахуванням виявлених проблем.

Педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання та ін. (Закон України «Про освіту», ст. 54, п.1).

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

ЗДО різних типів і форм власності можуть використовувати комплексні та парціальні освітні програми, рекомендовані або схвалені Міністерством освіти і науки України. Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада ЗДО. Дозволяється використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги планують освітню діяльність. Окрім того, ЗДО можуть розробити і власні освітні програми.

Таким чином, ЗДО може використати схвалені чи рекомендовані міністерством програми як основну частину своєї освітньої програми, за необхідності, доповнюючи її додатковими компонентами. У цьому випадку, в рішенні педагогічної ради про схвалення освітньої програми закладу необхідно вказати назву (назви) та реквізити схвалених чи рекомендованих програм (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»).

Ознайомитися з чинними освітніми програмами та інформаційно- методичними матеріалами можна в листі МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

Варто врахувати, що єдиних вимог до оформлення освітньої програми ЗДО немає. Освітня програма — це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих ЗДО для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

При організації освітньої діяльності варто зважати на провідний вид діяльності дітей (ранній вік — предметно-маніпулятивна; дошкільний вік — ігрова), а також на те, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей:

раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховання культурно-гігієнічних навичок;
молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);
середнього дошкільного віку — ігрова діяльність, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри;
старшого дошкільного віку — формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).
Зазначені завдання досягаються шляхом створення умов для участі дітей у різних видах діяльності (спілкування, гра, художньо-естетична та ін.) так, щоб це було природньо та органічно до їхніх потреб та інтересів.

Під час проведення спеціально організованих форм освітнього процесу необхідно дотримуватись вимог Г ранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446. ‘

Рекомендуємо звернути особливу увагу на взаємодію з сім’ями, прищепленню дітям дошкільного віку базових цінностей: доброти, дружби, любові, відповідальності, відчуття краси.

Модель партнерської взаємодії із сім’єю кожен заклад розробляє самостійно, ґрунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

Зазначимо, що поряд із традиційними формами роботи з батьками чи законними представниками дитини (опитування: письмове і усне; співбесіди; телефонний зв’язок; консультації; засідання батьківського комітету; дні відкритих дверей; перегляд святкових ранків та розваг; спільні свята; конкурси; батьківські куточки; дошка оголошень та ін.), можна застосовувати інноваційні, а саме:

«Буккросинг» — постійно діючі групові центри психолого- педагогічної літератури, що створюють комфортні умови для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ЗДО та родин. Передбачає створення відкритої полиці, шафи, де кожен може взяти книжку, яка сподобалася, та поділитися своїми книжками з іншими батьками, педагогами тощо.
«Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» – проект спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів. Він сприяє усвідомленню того, що батьки є партнерами в плануванні та реалізації заходів щодо розвитку дітей, поповнення розвивального середовища групи.
«Батьківська скринька» — дає можливість батькам у зручний для них час вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини.
Варто визнати результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що відповідають сучасним запитам батьків і зацікавлюють їх: дискусії, ділові ігри; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, на об’єднання колективу батьків та вихователів; обговорення проблемних питань за круглим столом.

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів на онлайн- платформах Google Classroom, ZOOM тощо, розміщення відео заняття, що в онлайн режимі проводить вихователь на сайті ЗДО). Можливе застосування мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook у межах робочого часу.

Пріоритетними напрямами у новому навчальному році можуть бути також такі:

забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, як педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях);
формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проектної діяльності; наприклад, соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; самонавчання дітей «діти-дітям» (із закріпленням практичних навичок тощо);
удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій; (математична компетенція — враховуючи, що 2020/2021 оголошено Роком математики);
програма (план) переходу дітей до ЗДО. Радимо звернути увагу на особливості переходу дітей до ЗДО. Для кожної дитини, яка вперше приходить до ЗДО рекомендуємо організувати перехідний період, що передбачає знайомство з вихователем, колективом й закладом, поступову адаптацію та створення умов. Ефективний перехід дітей до дитячого садка залежить від готовності персоналу закладу розвивати позитивні відносини і загальні підходи до забезпечення успішності для всіх дітей, які можуть переходити до дитячого садка з дому чи з іншої установи, наприклад, із центрів раннього втручання.
Пріоритетними напрямами діяльності практичних психологів у 2020/2021 навчальному році слід вважати: психопрофілактику наслідків стресових станів, умов роботи та життєдіяльності в режимі обмеженого пересування; психолого-педагогічне просвітництво батьків з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку в умовах здобуття дошкільної освіти вдома; психогігієну комунікації та спілкування в дистанційному форматі, а також про особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з СОУШ-19 («Як розмовляти з дітьми про СОУІР-19»).

Звертаємо увагу на те, що на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти спостерігається тенденція до більш широкого використання комп’ютерних технологій для виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. Зазначимо, що у роботі з дітьми, які не досягай 5-річного віку використання ґаджетів не рекомендується. Таким чином, уся освітня робота має здійснюватися виключно з батьками вихованців задля ознайомлення їх зі змістом, формами і методами розвитку їхніх дітей. Відповідно до розділу XII Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693, тривалість безперервної роботи перед монітором комп’ютера для дітей 5- річного віку не має перевищувати 10 хв.

Максимальна кратність роботи протягом тижня для дітей 5 і 6 років — 2 рази.

Дні тижня, в які доцільно працювати з комп’ютером:

вівторок, четвер — оптимальні дні;
понеділок — можливо використовувати ґаджети;
п’ятниця — не рекомендовано.
Рекомендований для занять час дня:

перша половина — оптимально;
друга половина — допустимо.
Місце в 2 5-хвилинному занятті — середина заняття, між ввідною і заключною частинами.

Обов’язково, перед і після роботи за комп’ютером або іншими ґаджетами, робити спеціальну гімнастику для очей та опорно-рухового апарату, м’язів тулуба, особливо спини, що знаходяться в статичному стані; м’язів кисті працюючої руки.

У роботі з дітьми можуть використовуватися: розвивальні комп’ютерні ігри, дидактичні комп’ютерні ігри, ігри-забави, комп’ютерні діагностичні ігри, пізнавальні відеоролики або відео фрагменти створені як самим педагогом, так і вже існуючих в інтернеті.

Розвивальні комп’ютерні ігри спрямовані на формування загальних розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги та інших психічних процесів. Дидактичні ігри — це ігри, які безпосередньо обумовлені формуванням дидактичних уявлень, з основами систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять.

Ігри-забави дають можливість дітям розважитись, здійснити пошукові дії та побачити на екрані свій результат у вигляді певного елементу (наприклад, мультфільм «Розповіді Доброї Книги» тощо).

Зауважимо, що їх варто якомога тісніше інтегрувати з іншими традиційними видами діяльності (іграми, роботою над проектами тощо) з метою недопущення комп’ютерної залежності у дітей.

У 2020/2021 навчальному році педагогічні працівники ЗДО можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від

№ 800. Звертаємо увагу, що педагогічні працівники мають право самостійно обирати конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.
Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік.

З метою формування плану підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік пропозиції педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. Педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік.

План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.

Звертаємо увагу, що функції забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та здійснення їх науково-методичної підтримки переходять до центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які починають діяти з 1 вересня 2020 року на основі Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, що створено внаслідок реорганізації НМЦ/НМК.

У минулому навчальному році до Міністерства освіти і науки України надходило чимало звернень з різних питань. Найбільше — щодо організації освітнього процесу в інклюзивних групах. Звертаємо увагу, що відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю (за наявності), результатів психолого- педагогічного вивчення дитини, команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) розробляє індивідуальну програму розвитку (ІПР) дитини з ООП.

ІПР розробляється на навчальний рік на основі програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для ЗДО, з відповідною їх адаптацією або модифікацією до особливих освітніх потреб дитини, погоджується батьками дитини (законними представниками дитини), затверджується директором ЗДО, та переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку розробляється індивідуальний освітній план строком на три місяці з подальшим його продовженням протягом навчального року.

Звертаємо увагу, що термін дії висновку ІРЦ не обмежений у часі, крім випадків, коли рекомендовано та визначено дату повторного вивчення.

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять, які можуть надаватися як штатними працівниками закладу, так і залученими фахівцями, зокрема: працівниками ІРЦ, спеціальних садків (шкіл), навчально-

реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших закладів на підставі цивільно-правових договорів. При цьому оплата праці залучених фахівців здійснюється за рахунок коштів державної субвенції, відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 (зі змінами, далі — Порядок та умови надання субвенції).

Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційно- розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти та Перелік фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти, визначено у додатках Порядку та умовах надання субвенції.

Цивільно-правові договори укладаються між фахівцями, які проводять психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), та ЗДО або відповідним органом управління освітою.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах, здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2018 за № 582/32034.

Необхідно зауважити, що наказ Міністерства освіти і науки України від

№ 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» втратив чинність.
За рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини ЗДО забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП (частина 5 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту»). Функцію асистента дитини можуть виконувати соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені ними.

Супровід під час інклюзивного навчання — надання допомоги дітям з ООП під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, входить до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1614/21926). Фінансування надання та оплата соціальних послуг регламентується статтями 27 та 28 Закону України «Про соціальні послуги» від

№ 2671-УІІІ, який вступив в дію 01 січня 2020 року.
Відповідно до спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 04.02.2020 №67/125 у Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській областях здійснюється апробація Державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання, в межах якої обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться навчання асистентів дітей.

Невід’ємною складовою організації освітнього простору для дітей з ООП в умовах закладу освіти є забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в тому числі створення ресурсної кімнати.

У зв’язку з цим Міністерством освіти і науки України підготовлено та направлено до регіональних органів управління освітою лист від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти», в якому викладено рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, ресурсної кімнати в ЗДО.

Відновленню освітнього процесу та корекційно-розвиткових послуг для дітей з ООП у 2020/2021 навчальному році має передувати вивчення командою психолого-педагогічного супроводу ЗДО динаміки розвитку дитини, стану її особливих освітніх потреб, сильних сторін та змін, із врахуванням особливостей діяльності й участі дитини під час карантинних заходів та факторів навколишнього середовища.

Перехід дітей з особливими освітніми потребами до ЗДО організовується з використанням тих самих принципів і підходів, що і для інших дітей. Проте врахування особливих освітніх потреб має істотне значення під час перехідного періоду. Якість підтримки, що надається дитині та її родині під час цього періоду, може істотно вплинути на подальше перебування дитини в ЗДО.

Для дітей, які приходять у садок із центрів раннього втручання рекомендуємо забезпечити програму переходу, що є завершальним етапом надання послуги раннього втручання та передбачає:

знайомство дитини та батьків із ЗДО та персоналом;
зустрічі персоналу закладу (вихователь, спеціальний педагог, практичний
психолог та інші) з фахівцями центру.

У разі карантинних заходів така зустріч/зустрічі проводиться в режимі онлайн у форматі відео конференцій.

Зауважимо, що особлива увага під час перехідного періоду має приділятись найбільш вразливим категоріям дітей, зокрема: дітям з інвалідністю, із соціально вразливих сімей, хто стикається з певними економічними труднощами чи психологічним стресом (через смерть, хворобу одного з батьків, розлучення чи поділ сім’ї та інше), дітям, які не є носіями української мови тощо (постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»), ЗДО повинні бути поінформовані про вищеназвані категорії дітей та сімей, сприяти знайомству вихователів та інших педагогів із дітьми та їхніми сім’ями з метою формування партнерських відносин та забезпечення плавного й ефективного переходу до закладу дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України у 2020/2021 н. р. продовжуватиме роботу з координації діяльності закладів дошкільної освіти в умовах карантинних заходів, спричинених COVID-19. Пріоритетними завданнями вважаємо також оновлення нормативно-правової бази, а саме:

Закону України «Про дошкільну освіту»;
Базового компоненту дошкільної освіти;
Положення про дошкільний навчальний заклад.
Серед пріоритетних напрямів діяльності ДУ «Український інститут розвитку освіти» будуть наступні:

участь у процесі оновлення Базового компонента дошкільної освіти;
участь у процесі розроблення професійного стандарту вихователя;
проведення дослідження якості освіти у ЗДО за міжнародною методикою ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale) та поширення її серед закладів дошкільної освіти (детальніше на сайті ДУ «Український інститут розвитку освіти»).

Випадкове фото

Корисні посилання